راهنما برای فروشندگان

برای فروش عمده موبایل و فروش عمده لوازم جانبی موبایل در این سایت و بهره مندی از خدمات سایت مراحل زیر را دنبال کنید.

1-ابتدا بر روی نام خود در بالای صفحه کلیک کنید و وارد صفحه شخصی خود شوید .
2-برروی پروفایل خود کلیک کنید و آدرس و مشخصات خود را دقیق چک کنید.مشخصات شخصی شما اطلاعاتی است که ارسال کالابرمبنای آن صورت می پذیرد و در صورت هرگونه خطایااشتباه مسؤولیت هر گونه خسارت برعهده شما خواهد بود .
3-پسورد خودراتغییر دهید و آن رادراختیار کسی نگذارید .
4-قوانین و مقررات سایت را با دقت مطالعه نمایید . پیوستن شما به این سایت به منزله خواندن و آگاه بودن از کلیه قوانین است.

چگونه محصول خودرادرسایت آگهی کنیم ؟

1-به صفحه شخصی خودبرویدوبرروی گزینه "گروه محصولات"کلیک کنید.
2-زیرشاخه را بازکنیدوگروهی که میخواهیدمحصول رادرآن قراردهیدرا انتخاب کنیدوبرروی گزینه محصولات کلیک کنید.
3-برروی "افزودن محصول جدید"برویدوکالای خودرابادقت برروی سایت قراردهید.دربالای این صفحه گزینه راهنماوجودداردکه میتوانیدازآن کمک بگیرید.
4-اگرتمایل دارید که "نمونه"محصولتان را به رایگان ارسال کنیدکافی است در جدول قیمت برای تعداد"یک"قیمت را "صفر"درج نمایید.
5- پس ازدرج کلیه مشخصات دکمه "ثبت"رابزنید،پس ازتاییدادمین آگهی برروی سایت قرار میگیرد.
6-زمانی که کالای شما توسط خریداری ،خریده شود و مبلغ به حساب واریز گردد،ایمیلی که حاوی مشخصات خریدار است برای شماارسال میشود و اطلاع داده میشودکه کالا خریده شده .
5-با خریدارتماس بگیرید و آدرس و مشخصات و زمان ارسال را مجدد چک کنیدو کالارا ارسال نمایید .
6- پس از ارسال کالا و اطمینان از سلامت آن و انطباق آن با آنچه در آگهی گفته ایدبرروی "لیست سفارشات "ستون "عملیات "علامت چرخ دنده برویدووضعیت سفارش را به" ارسال شد "تغییر دهید.
7-درصورتی که خریدار کالا را به موقع و درست تحویل بگیرد و گزینه "کامل شد"راانتخاب کندمبلغ شما به حسابتان واریز می شود .
8-درمرحله آخر مجدد به ستون "عملیات "بروید و برروی علامت منظره یا"امتیازدهی"کلیک کنید و به خریدارتان امتیاز بدهید.
9-درصورت هرگونه ابهام باماتماس بگیریدویا به قسمت قوانین و مقررات مراجعه کنید .

چگونه کالایی که نیاز داریم را روی سایت آگهی کنیم ؟(مناقصه یا نیاز به خرید)

1-به صفحه شخصی خودبروید وروی نیاز به خریدکلیک کنید.
2-زیرشاخه راباز کنیدوگروه محصولتان را انتخاب کنیدوروی آن کلیک کنید .
3-گزینه افزودن محصول جدید را انتخاب کنیدو مشخصات محصول موردنیازتان را با دقت وارد کنید و گزینه ثبت را بزنید .
4- محصول شما پس از تایید ادمین برروی سایت در قسمت "نیازبه خرید"به نمایش در می آید.
5-منتظر بمانید تا تامین کنندگانی که می تواند کالای شماراتامین کنند "اعلام آمادگی کنند"و ایمیل و اس ام اس آن برای شماارسال شودوشماازبین پیشنهادات انتخاب کنیدکه چه کسی کالای شماراتامین کند و باوی تماس بگیرید.
6-این قسمت نه برای شما و نه برای تامین کننده شما هیچ هزینه ای در برندارد و سایت شماراصرفابه هم معرفی میکند.